ساعات کاری: شنبه - پنج شنبه 8:00 - 18:00
  • تماس با ما

    ۰۹۱۲۰۲۰۳۲۸۱

  • ارسال ایمیل

    men@sanatrooz.org

  • تماس با ما

اینترلاک کلید هوایی NT فیکس اشنایدر الکتریک

توضیحات

cable interlocking adaptation fixture – for Masterpact NT fixed

 

اینترلاک های مکانیکی بین دو کلید ) Compact NS630b, NS1600 یا Masterpact NT, NW) به این عملکرد نیازمندند:

·  یک نگهدارنده سازگار در سمت راست هر دستگاه

· یک دسه کابل غیرقابل تنظیم

· حداکثر فاصله بین صفحات ثابت و نگهدارنده (افقی یا عمودی) 2000 میلی متر می باشد.

اینترلاک بین سه کلید (فقط Masterpact NW) به این عملکرد نیازمندند:

· یک نگهدارنده سازگار ویژه برای هر یک از انواع اینترلاک می باشد که در سمت راست هر دستگاه نصب می شود.

· دو یا سه کابل غیر قابل تنظیم.

نصب

نگهدارنده سازگار، دسته کابل ها و کلیدهای اتوماتیک یا سوئیچ به طور جداگانه عرضه می شوند و آماده برای استفاده مصرف کننده هستند.

وضعیت نصب برای سیستم های اینترلاک کابلی:

· طول کابل: 5/2 متر

· شعاع خمیدگی: 100 میلی متر

· حداکثر تعداد انحنا: 3

                                         

ترکیب کلیدهای Compact NS630b to NS1600 و Masterpact NT, NW ممکن نیست. تمام ترکیبات دو دستگاه Masterpact NT, NW ممکن است، صرف نظر از رده و ابعاد دستگاه ها.

                                         

 فقط Masterpact NW می تواند برای ترکیبات سه دستگاه استفاده شود.

مشخصات فنی
کد فنی 33200
نوع استفاده اینترلاک کلیدهوایی
نوع عملکرد مخصوص کلید هوایی NT
کاربرد محصول اتصال دو کلید هوایی به یکدیگر
نوع کلید فیکس  (18 ماه گارانتی )